Aura Visual System มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือกับ Void Acoustics เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคของประเทศไทย Void Acoustics เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเสียงระดับมืออาชีพในสหราชอาณาจักรโดยให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์เช่นเดียวกับเสียงของผลิตภัณฑ์ จากประสบการณ์ของเราเราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าทั้งคู่ยอดเยี่ยมมาก!